CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

QĐ Về việc chi phúc lợi nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021

QĐ chi phúc lợi nhân dịp đầu năm mới 2021

QĐ Về việc chi thưởng nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6.2021

QĐ Về việc chi phúc lợi nhân dịp Lễ Quốc khánh 02.09.2021

QĐ Về việc chi phúc lợi ngày thành lập Đài PT-TH Khánh Hòa

QĐ Phê duyệt danh mục vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Khánh Hòa

CÔNG KHAI, MINH BẠCH VỀ TÀI CHÍNH CÔNG, TÀI SẢN CÔNG, KINH PHÍ HUY ĐỘNG TỪ CÁC NGUỒN HỢP PHÁP KHÁC

QĐ Về việc công khai báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 của ĐPTTH Khánh Hòa

QĐ Về việc công khai dự toán năm 2021 của ĐPTTH Khánh Hòa

CÔNG TÁC TỔ CHỨC – CÁN BỘ; QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN

Quy tắc ứng xử trong cơ quan

QĐ điều động viên chức (Hoàng Thj Thuỳ Ninh) từ phòng Thời sự đến phòng Thư ký biên tập

QĐ điều động viên chức (Trần Vinh Quang) từ phòng KHTV đến phòng TCHC

Thông báo Kết luận của Lãnh đạo Đài về công tác tổ chức, cán bộ  (tiếp tục ký HĐLĐ, nâng lương thường xuyên quý II/2021) 

Danh sách cán bộ, viên chức đến hạn nâng lương quý II năm 2021

QĐ Về việc cử viên chức tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên khóa 58

QĐ Về việc cử viên chức tham gia lớp bồi dưỡng Lãnh đạo cấp phòng

QĐ Về việc bổ nhiệm lại cán bộ, viên chức (Nguyễn Thị  Anh Thi)

QĐ Về việc bổ nhiệm lại cán bộ, viên chức (Phạm Ngọc Hùng)

QĐ Về việc bổ nhiệm lại cán bộ, viên chức (Nguyễn Đức Tuân)

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng nhiệm kỳ 2026 – 2031

CÔNG KHAI, MINH BẠCH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

QĐ Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa

QĐ Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa

QĐ Về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình cho thuê máy móc, thiết bị

QĐ Về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình cung ứng dịch vụ quảng cáo đọc lời

QĐ Về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình thanh toán và quản lý chứng từ

QĐ Về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình cung ứng dịch vụ sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình

QĐ Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa năm 2021

Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa năm 2021

CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRONG MUA SẮM CÔNG VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN

QĐ Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua linh kiện hãng sony của camera PXWW-X220 và micro ko dây phục vụ cho SXCT

QĐ Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: mua Flycam phục vụ sản xuất chương trình.
QĐ Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: ổ cứng lưu trữ dữ liệu cho hệ thống mạng sx chương trình

QĐ Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua UPS 10KVA cho hệ thống điện sản xuất

QĐ Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Truyền dẫn phát sóng kênh chương trình KTV trên hạ tầng truyền hình kỹ thuật số mặt đất mạng đơn tần, chuẩn DVB-T2 trong phạm vi toàn khu vực Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên

QĐ Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: thuê thiết bị phục vụ sx tại 05 điểm cầu THTT bầu cử HĐND các cấp 2021-2026

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158