CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH, QUY CHẾ, KẾ HOẠCH, HƯỚNG DẪN – NĂM 2020

Báo cáo Tình hình, kết quả CCHC quý I/2020 tỉnh Khánh Hoà.

Báo cáo Tình hình, Kết quả CCHC năm 2019 và những tháng đầu năm 2020.

Thông báo Kết luận Hội nghị tổng kết CCHC tỉnh Khánh Hoà.

Báo cáo, kết quả CCHC 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh Khánh Hoà.

Quyết định phê duyệt và công bố kết quả CCHC năm 2019.

Báo cáo Tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Báo cáo Tình hình, kết quả công tác CCHC quý III năm 2020 của tỉnh Khánh Hoà.

Báo cáo Tổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 và phương hướng nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021-2030.

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Quyết định V/v khen thưởng công tác CCHC năm 2019.

Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2020.

Thông báo Kết luận hội nghị tổng kết CCHC tỉnh Khánh Hoà 2011-2020.

Quyết định Ban hành Kế hoạch tổng kết CCHC  2011-2020, xây dựng Chương trình CCHC 2021-2020.

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết CCHC năm 2019, triển khai Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2020.

Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2020.

Quyết định V/v tổ chức kiểm tra CCHC năm 2020.

Quyết định V/v kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC Khánh Hoà và Tổ Thư ký của Ban Chỉ đạo.

Quyết định Ban hành Kế hoạch khảo sát đánh giá kết quả CCHC giai đoạn 2011-2020.

Quyết định V/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong CCHC giai đoạn 2011-2020.

Quyết định Ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2020.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền CCHC phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện chương trình CCHC nhà nước.

Quyết định V/v giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết TT cấp độ 3,4 cho các sở, ngành

Về việc hưởng ứng sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia trong bối cảnh dịch Covid 19

Trang: 1 2 3 4 5 6

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158