Cải cách hành chính

  1. Quyết định ban hành Kế hoạch CCHC năm 2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa xem tại đây
  2. Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa  xem tại đây
  3. Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa xem tại đây
  4. Quyết định ban hành Kế hoạch CCHC năm 2018 của Đài PT-TH Khánh Hòa xem tại đây
  5. Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018 của Đài PT-TH Khánh Hòa xem tại đây
  6. Quyết định ban hành Quy chế quản lý, thực hiện CCHC năm 2018 của Đài PT-TH Khánh Hòa xem tại đây
  7. Quyết định phân công cán bộ, viên chức tham mưu, giúp việc CCHC của Đài PT-TH Khánh Hòa xem tại đây
  8. Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2018 của Đài PT-TH Khánh Hòa  xem tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158