CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

QUY CHẾ, KẾ HOẠCH, HƯỚNG DẪN

 1. Quyết định ban hành Kế hoạch CCHC năm 2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa xem tại đây
 2. Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa  xem tại đây
 3. Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa xem tại đây
 4. Quyết định ban hành Kế hoạch CCHC năm 2018 của Đài PT-TH Khánh Hòa xem tại đây
 5. Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018 của Đài PT-TH Khánh Hòa xem tại đây
 6. Quyết định ban hành Quy chế quản lý, thực hiện CCHC năm 2018 của Đài PT-TH Khánh Hòa xem tại đây
 7. Quyết định phân công cán bộ, viên chức tham mưu, giúp việc CCHC của Đài PT-TH Khánh Hòa xem tại đây
 8. Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2018 của Đài PT-TH Khánh Hòa  xem tại đây

QUY TRÌNH, THỦ TỤC

 1. Quy định sử dụng E-Office trong quản lý, điều hành tại cơ quan: Xem Tại đây
 2. Quy định sử dụng chứng thư số: Xem Tại đây
 3. Quy định giao dịch với khách hàng: Xem Tại đây
 4. Nội quy, quy chế tiếp công dân và Quy trình xử lý kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo: Xem  Tại đây
 5. Quy định đăng quảng cáo trên trang TTĐT: Xem  Tại đây
 6. Quy tắc ứng xử trong cơ quan: Xem  Tại đây
 7. Quy trình cho thuê thiết bị: Xem  Tại đây
 8. Quy trình cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng lời: Xem  Tại đây
 9. Quy trình cung cấp dịch vụ sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình: Xem  Tại đây
 10. Nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức: chi tiết  Tại đây
 11. Không phân biệt đối xử, thực hiện bình đẳng, minh bạch trong thủ tục và hỗ trợ tiếp cận dịch vụ phát thanh, truyền hình: chi tiết  Tại đây

PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ


captcha

 

 

 

 

 

 

 

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158