Giới thiệu

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH KHÁNH HÒA

Tên viết tắt của Đài:  

Địa chỉ: Đường A1 Khu đô thị An Bình Tân, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Tel: 0258.3523158   Fax: 0258.3523158  Email: ptthkh@ktv.org.vn     Website:http://ktv.org.vn     

App Store/Google Play: KTV – Kết nối và phát triển

Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa (KTV) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đài Phát thanh Khánh Hòa và Đài Truyền hình Nha Trang (năm 1994). KTV là cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Khánh Hòa, có chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phổ biến các chỉ thị, nghị quyết và các nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Với thời gian trên 40 năm xây dựng và phát triển, KTV không ngừng lớn mạnh và phát triển; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với việc tăng thời lượng phát sóng, KTV  không ngừng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, luôn đổi mới nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện chương trình, mở rộng diện phủ sóng phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… và đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu thông tin giải trí, hưởng thụ văn hoá tinh thần của cán bộ, nhân dân tỉnh nhà. Thông qua hệ thống các trạm tiếp phát lại của KTV và 08 Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố và trên 137 đài truyền thanh cơ sở xã, phường, thị trấn. Hiện nay, sóng phát thanh và truyền hình KTV phủ trên 95% diện tích toàn tỉnh. Thời lượng phát sóng phát thanh (AM và FM) của KTV : 20 giờ 30 phút/ngày và tiếp sóng các kênh phát thanh FM và AM của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thời lượng phát sóng truyền hình trên kênh KTV: 24 giờ/ngày và tiếp sóng các kênh truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1: 24 giờ/ngày; VTV2: 18 giờ/ngày; VTV3: 24giờ/ngày). Trung tâm truyền dẫn phát sóng được trang bị hệ thống tổng khống chế và sắp xếp chương trình tự động có khả năng phát sóng 24/24.Truyền dẫn chương trình KTV trên : Vệ tinh Vinasat 2, AVG, MyTV, SDTV, HTVC, VCTV, FPT Play, VTV Cáp Nha Trang, truyền hình cáp internet Viettel. Trực tuyến kênh truyền hình và phát thanh trên trang thông tin điện tử http://ktv.org.vn. Sau ngày 31.12.2017, KTV thực hiện phát sóng truyền hình số mặt đất chấm dứt phát sóng truyền hình Analog.

 

             TỔ CHỨC BỘ MÁY

             TIỂU SỬ TÓM TẮT VÀ NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158