Quy trình, thủ tục


  • Quy định sử dụng E-Office trong quản lý, điều hành tại cơ quan: Xem Tại đây
  • Quy định sử dụng chứng thư số: Xem Tại đây
  • Quy định giao dịch với khách hàng: Xem Tại đây
  • Nội quy, quy chế tiếp công dân và Quy trình xử lý kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo: Xem  Tại đây
  • Quy định đăng quảng cáo trên trang TTĐT: Xem  Tại đây
  • Quy tắc ứng xử trong cơ quan: Xem  Tại đây
  • Quy trình cho thuê thiết bị: Xem  Tại đây
  • Quy trình cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng lời: Xem  Tại đây
  • Quy trình cung cấp dịch vụ sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình: Xem  Tại đây

  • Nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức: bấm xem chi tiết  Tại đây

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158