Quy trình, thủ tục


  1. Quy định sử dụng E-Office trong quản lý, điều hành tại cơ quan: Xem Tại đây
  2. Quy định sử dụng chứng thư số: Xem Tại đây
  3. Quy định giao dịch với khách hàng: Xem Tại đây
  4. Nội quy, quy chế tiếp công dân và Quy trình xử lý kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo: Xem  Tại đây
  5. Quy định đăng quảng cáo trên trang TTĐT: Xem  Tại đây
  6. Quy tắc ứng xử trong cơ quan: Xem  Tại đây
  7. Quy trình cho thuê thiết bị: Xem  Tại đây
  8. Quy trình cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng lời: Xem  Tại đây
  9. Quy trình cung cấp dịch vụ sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình: Xem  Tại đây

      10. Nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức: chi tiết  Tại đây

      11. Không phân biệt đối xử, thực hiện bình đẳng, minh bạch trong thủ tục và hỗ trợ tiếp cận dịch vụ phát thanh, truyền hình: chi tiết  Tại đây

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158