Bảng danh mục các thông tin công khai của Đài PT&TH Khánh Hòa

 

STT

Thông tin công khai

1

Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ theo quy định; thông tin về quản lý, sử dụng các khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân, các loại quỹ.

2

Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn.

3

Thông tin về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đại diện chủ sở hữu; thông tin về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

4

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của Nhân dân; nội quy, quy chế do cơ quan nhà nước ban hành.

5

Báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học.

6

Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước hoặc người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin.

 

Các địa chỉ liên hệ, cung cấp thông tin, tiếp nhận phản hồi tại Đài PT&TH Khánh Hòa:

– Đài PT&TH Khánh Hòa: dptth@khanhhoa.gov.vn

– Bộ phận Văn thư: 0258.3523158

– Phòng Tổ chức hành chính: 0258.3527084

– Giám đốc Đài PT&TH Khánh Hòa: lavu@khanhhoa.gov.vn

– Phó Giám đốc Đài PT&TH Khánh Hòa: nchoai@khanhhoa.gov.vn

– Đường dây nóng Thời sự: 091.111.5556

– Hộp thư truyền hình – Truyền hình nhân đạo: 0258.3521499

– Phòng Thông tin điện tử: thongtindientu@ktv.org.vn

Độc giả cũng có thể để lại phản hồi ở mục bình luận bên dưới các tin tức và các chương trình của đài trên Cổng thông tin điện tử.


Công khai báo cáo quyết toán tài chính năm 2017: TẢI VỀ XEM CHI TIẾT 

Xây dựng kế hoạch tài chính năm 2018: TẢI VỀ XEM CHI TIẾT 

Dự toán NSNN 2018 cho chế độ lễ, Tết Nguyên đán: TẢI VỀ XEM CHI TIẾT 

Dự toán NSNN 2018 cho kinh phí thực hiện Cầu truyền hình và tổ chức Lễ Kỉ niệm 88 năm thành lập Đảng: TẢI VỀ XEM CHI TIẾT 

Dự toán NSNN 2018 tổ chức Lễ kỉ niệm 70 năm HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc: TẢI VỀ XEM CHI TIẾT 

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 210/GP-TTĐT cấp ngày 05 tháng 12 năm 2011

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158