Tổng cục Kỹ thuật khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

Đã đăng vào 21/08/2018 lúc 16:07

Sáng nay, tại Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung, Tổng cục Kỹ thuật – Bộ Quốc phòng khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 5 năm 2018 cho trên 50 cán bộ đối tượng 2 hiện công tác tại các đơn vị trực thuộc ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

Ảnh: Đăng Khoa

Lớp học nhằm bồi dưỡng những quan điểm của Đảng, Nhà nước về chiến lược quốc phòng – an ninh trong thời kỳ mới, kết hợp kinh tế, đối ngoại gắn với quốc phòng – an ninh; những nguyên tắc cơ bản Nhà nước quản lý đối với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa, yêu cầu mới về thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian 5 ngày, các học viên học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề với nội dung chính: phòng chống "chiến lược diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; những nội dung cơ bản về phát triển kinh tế – xã hội gắn với quốc phòng – an ninh; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia trong thời kỳ mới, một số vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, xã hội trong tình hình mới…

Đăng Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158