UBND tỉnh rút kinh nghiệm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đã đăng vào 27/06/2019 lúc 16:22

Sáng 27/6, tại thành phố Cam Ranh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Cấp huyện. Năm 2019, Ban Chỉ đạo 24 của Thành phố Cam Ranh là đơn vị tổ chức Hội nghị điểm về triển khai thực hiện rà soát, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh để các địa phương trao đổi, rút kinh nghiệm.

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo, Ban Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh đã đánh giá cao công tác triển khai rà soát, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Thành phố Cam Ranh. Qua phân tích danh sách và tổ chức rà soát, đối chiếu, hiện nay khu vực các liệt sĩ hy sinh chủ yếu tập trung ở các  Phường Cam Nghĩa, Cam Linh, Cam Lộc, Cam Bình. Tổng số liệt sỹ cần tìm kiếm, quy tập trên địa bàn là 140 liệt sĩ.

Thông qua hội nghị, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương, đặc biệt là cơ quan quân sự các huyện, thị xã, thành phố phải coi đây là nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, triệt để chấp hành và thực hiện nghiêm thông tư hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; làm tốt công tác phối hợp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao trách nhiệm của các cấp ngành, của mọi người đối với công tác tìm kiếm, xác minh, cung cấp thông thông tin về mộ liệt sĩ.

Văn Cốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158