14 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp 7, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI

Đã đăng vào 06/12/2018 lúc 11:01

Kết thúc phiên họp ngày 5/12, 14 Nghị quyết đã được thông qua, cụ thể các Nghị quyết gồm:

 – Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017.

– Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.

– Nghị quyết về điều chỉnh phân bổ ngân sách địa phương năm 2018.

– Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.

– Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019.

– Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.

– Nghị quyết quy định thời gian và biểu mẫu các báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, quyết toán ngân sách địa phương hàng năm.

– Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019.

– Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

– Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018.

– Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019.

– Nghị quyết cho ý kiến về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường cơ động và Bến cập tàu xã đảo Ninh Vân, thị xã Ninh Hoà.

– Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Tỉnh lộ 3.

– Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trùng tu, tôn tạo Thành cổ Diên Khánh.

T.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158