Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổng kết công tác năm 2021

Đã đăng vào 07/01/2022 lúc 9:51

Chiều 6/1, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) – chủ trì họp Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả hoạt động công tác thông tin đối ngoại năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Ảnh Nguyên Kông

Năm 2021, công tác thông tin đối ngoại được triển khai đồng thời với nhiệm vụ chính trị và được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức; nội dung, phương thức tuyên truyền đa dạng, tận dụng sức mạnh của báo chí, mạng xã hội để phục vụ tuyên truyền, đồng thời đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái liên quan đến công tác thông tin đối ngoại. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 nên các sự kiện, hoạt động đối ngoại dự kiến tổ chức phần lớn bị hoãn. Công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh chưa thật sự nổi bật.

Ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị năm 2022, Ban chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết về thông tin đối ngoại, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Tiếp tục tuyên truyền về vị thế, uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao của Việt Nam trong thời gian qua. Tuyên truyền về phát huy khối đại đoàn kết và sức mạnh toàn dân tộc theo tinh thần Kết luận số 12- của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Dự báo tình hình và định hướng dư luận xã hội, góp phần đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông hiện đại để phục vụ tốt công tác thông tin đối ngoại.

Hoài Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158