Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình

Đã đăng vào 11/07/2018 lúc 10:38

Chiều qua, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách nhằm chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VI.

Ảnh: Nguyễn Nam

 

Nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2018, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách của tỉnh. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 6 tháng là 13.654 tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên vẫn còn 5/17 khoản thu chưa đạt. Tiến độ chi ngân sách địa phương bằng 50% so với dự toán, cơ bản đáp ứng  các nhiệm vụ chi. Ban cũng nhất trí 6 nhóm giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm. Tiếp đó, Ban Kinh tế-Ngân sách cũng thống nhất Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 12/2016 của HĐND về tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp  xã trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020.

Thẩm tra Tờ trình ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Ban Kinh tế – Ngân sách đề nghị Sở Tài chính bổ sung thêm nội dung điều chuyển tài sản công thuộc thẩm quyền chủ tịch UBND cấp huyện giữa các xã cùng địa bàn. Ban Kinh tế-Ngân sách cũng đã thống nhất các nội dung của Tờ trình ban hành Nghị quyết phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu tòan dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158