Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đã đăng vào 07/02/2020 lúc 8:37

Sáng 6/2, đ/c Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.

Ảnh Thành Huế

Trong năm 2019, Ban tổ chức cấp ủy các cấp và cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ trong tỉnh đã chủ động tích cực đổi mới phương pháp, phong cách lề lối làm việc, tham mưu và phối hợp tham mưu, thực hiện và hoàn thành cơ bản, toàn diện các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đã đề ra cũng như nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Song bên cạnh đó cũng còn tồn tại những hạn chế như: công tác cán bộ có nơi, có lúc thực hiện chưa tốt; một số cấp ủy, lãnh đạo chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cán bộ…Năm 2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương khoá XII về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ…

Đ/c Nguyễn Khắc Định đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, triển khai các đề án, nhiệm vụ thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2020; tập trung công tác nhân sự chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII; kiện toàn đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian tới…

Tùng Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158