Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2018- nhiệm vụ 2019

Đã đăng vào 15/01/2019 lúc 9:39

Ngày 14/1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức tổng kết công tác tổ chức năm 2018, và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đ/c Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Ảnh Minh Đức

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, mặc dù có nhiều khó khăn, song tập thể cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã đoàn kết, năng động sáng tạo, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ cụ thể được giao. Chủ động chủ động tích cực phối hợp đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn; các công việc đã được triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: một số đơn vị hoàn thành chậm công tác sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; chất lượng tham mưu còn một số hạn chế; việc phát triển đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn thấp, công tác khen thưởng tổ chức, đảng viên có nơi chưa thẩm định kỹ…

Về công tác năm 2019, chỉ đạo hội nghị, Đ/c Nguyễn Khắc Toàn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy lưu ý cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết; gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác cán bộ, tiếp tục mạnh dạn đề xuất những giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới…

Tùng Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158