Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Đã đăng vào 16/07/2019 lúc 10:46

Sáng 16/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Tại điểm cầu Khánh Hòa, lãnh đạo Sở Nội vụ cùng các đơn vị liên quan tham dự Hội nghị.

Ảnh Tiến Hóa 

6 tháng đầu năm, ngành Nội vụ tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Bộ, ngành Nội vụ đã thực hiện quyết liệt việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia (trừ văn bản mật) với Chính phủ và với các bộ, ngành, địa phương. Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm cũng được triển khai mạnh mẽ trên các lĩnh vực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác xây dựng thể chế, chính sách chậm so với quy định. Việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cơ quan chuyên môn chưa được thực hiện đồng bộ, thống nhất; thực hiện chính sách tinh giản biên chế chưa quyết liệt. 6 tháng cuối năm, Bộ Nội vụ  tập trung 1 số nhiệm vụ trọng tâm như: thẩm định biên chế công chức năm 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; kiểm tra thực hiện tinh giản biên chế theo báo cáo của bộ, ngành và địa phương. Tập trung triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021…

Tuyết Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158