Các Nghị quyết được thông qua trong ngày 18/7 của kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI

Đã đăng vào 19/07/2018 lúc 10:59

Trong ngày làm việc đầu tiên, bên cạnh việc thông qua các Báo cáo và tiến hành công tác nhân sự, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 12 Nghị quyết, gồm:

1. Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2019.

2. Nghị quyết về sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Xương Huân, thành phố Nha Trang.

3. Nghị quyết về một số chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Khánh Hòa.

4. Nghị quyết về cho ý kiến nguồn vốn cấp tỉnh bổ sung năm 2018 và danh mục dự án mới bổ sung vào trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

5. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2018.

6. Nghị quyết quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh.
7. Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản (theo quy định tại khoản 6 Điều 7 của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ). 

8. Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020. 

9. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày13/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, nộp, quản lý phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh. 

10. Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018 (bổ sung).

11. Nghị quyết về danh mục các dự án chuyển mục đích đất lúa sang mục đích khác bổ sung trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

12. Nghị quyết về các nội dung phát sinh giữa kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, Thường trực HĐND tỉnh đã thỏa thuận với UBND tỉnh.

 

Tuyết Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158