Công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2018 vẫn còn những khó khăn hạn chế

Đã đăng vào 05/05/2019 lúc 16:25

Từ năm 2016, Khánh Hòa áp dụng chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều theo quyết định của Chính phủ. Công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh được chú trọng, trong giai đoạn 2016 – 2018, toàn tỉnh đã giảm được hơn 12.300 hộ nghèo. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số khó khăn, hạn chế.

Cụ thể, Khánh Hòa là tỉnh tự cân đối ngân sách nên từ năm 2016 không được ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Tỉnh chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ giải quyết một số thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản theo tiêu chí nghèo đa chiều như nhà ở, nhà vệ sinh, nước sạch, tài sản tiếp cận thông tin. Ngoài ra, việc huy động nguồn lực tại chỗ để giảm nghèo của các địa phương chưa đáp ứng được nhu cầu, nhất là ở những xã có đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo số liệu thống kê từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa, hiện toàn tỉnh có hơn 15.000 hộ nghèo. Trong đó có khoảng 12.500 hộ thiếu hụt tiêu chí về thu nhập; 2.500 hộ nghèo thiếu hụt các tiêu chí đa chiều do nhiều nguyên nhân khác nhau như thiếu vốn sản xuất kinh doanh; thiếu đất sản xuất; không biết cách làm ăn, không có tay nghề để tìm việc làm, có thành viên trong gia đình bệnh tật kéo dài hoặc không có sức lao động…

Diệu An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158