Điều chỉnh đầu tư công do dịch Covid-19

Đã đăng vào 25/09/2021 lúc 18:28

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thống nhất trình HĐND tỉnh về việc điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2021. Theo đó, có nhiều dự án sẽ bị giảm vốn nhằm dự phòng thu ngân sách không đạt do ảnh hưởng dịch bệnh.

Theo dự kiến, sẽ giảm 440,354 tỷ đồng trong nguồn vốn cấp tỉnh quản lý đối với các dự án bị vướng do thủ tục đầu tư chậm, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao, dự án hết nhiệm vụ chi, dự án có vốn lớn trong năm 2021 nhưng tỷ lệ giải ngân còn thấp. Đồng thời, bổ sung hơn 440 tỷ đồng vào nguồn chưa phân bổ và nguồn vốn khắc phục lũ lụt nhằm dự phòng thu ngân sách không đạt do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đối với nguồn vốn phân cấp do cấp huyện quản lý, UBND tỉnh sẽ điều chỉnh giảm 213,669 tỷ đồng nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung và 118,727 tỷ đồng từ nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất để đưa vào nguồn chưa phân bổ. Đối với nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, vốn ODA, sẽ giảm vốn ở những dự án bị vướng trong giải phóng mặt bằng, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021.

Bên cạnh việc điều chỉnh vốn, để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2021, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, chủ đầu tư quán triệt và thực hiện tốt công tác tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của Chính phủ; không yêu cầu tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư khi chương trình, dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt hoặc chưa được bố trí vốn kế hoạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158