Hội nghị học tập, quán triệt “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đã đăng vào 09/05/2017 lúc 15:47

Hơn 100 thanh niên là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên của các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn cơ sở trực thuộc đã tham gia hội nghị học tập, quán triệt “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc học tập Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng, do tỉnh Đoàn Khánh Hòa tổ chức trong sáng 9/5.

Ảnh Đình Thông

Hội nghị tập trung vào 3 chuyên đề gồm những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XII) của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt hệ thống chuyên đề giúp cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, từ đó triển khai thực hiện sâu rộng trong thực tiễn công tác và cuộc sống.

Nguyễn Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 210/GP-TTĐT cấp ngày 05 tháng 12 năm 2011

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158