Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 18 ( Khóa XVII)

Đã đăng vào 07/12/2019 lúc 17:44

Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 18 ( Khóa XVII) diễn ra trong ngày 5 và 6/12. Các đ/c: Nguyễn Khắc Định – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.  

Ảnh Tiến Hóa 

Trong chương trình làm việc, hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18 tập trung thảo luận, cho ý kiến: Về công tác chuẩn bị Đại hội, Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến Dự thảo văn kiện lần 1 (Báo cáo chính trị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ( Khóa XVII); Dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII). trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 nhiệm kỳ 2020 – 2025 ; Thảo luận và thông qua dự thảo Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2019, kế hoạch năm 2020 và các nội dung liên quan đến ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, 2020-2025. Về công tác nhân sự, được sự đồng ý của Ban Bí thư  thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và quy định của Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, tại Hội nghị lần này tiến hành quy trình nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tỉnh ủy thảo luận và cho ý kiến dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020; dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2019, xác định phương hướng năm 2020; dự thảo Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Đ/c: Nguyễn Khắc Định – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đọc diễn văn bế mạc hội nghị – – Ảnh Hồng Thái 

Hội nghị diễn ra trên tinh thần đổi mới, tập trung vào các nội dung cần thảo luận; phiên thảo luận về kinh tế – xã hội đã thu được nhiều ý kiến sâu sắc, có ý kiến phản biện và đề xuất mới; hồ sơ, tài liệu trình hội nghị đã cơ bản gửi đúng thời gian quy định theo dự thảo Quy chế làm việc mới. Các nội dung liên quan đến công tác nhân sự cần bỏ phiếu đã thực hiện theo đúng quy định, đạt tỷ lệ phiếu cao, phản ánh sự đồng thuận cao trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và đội ngũ cán bộ chủ chốt. Tỉnh ủy thống nhất cơ bản với các nội dung do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình. Riêng đối với văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, giao Tiểu ban nội dung tiếp thu các ý kiến góp ý của Tỉnh ủy để hoàn chỉnh dự thảo văn kiện và tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân, Nhân dân trong tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương theo đúng quy định, trước khi trình Tỉnh ủy cho ý kiến lần 2.

Liên Minh 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158