Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đã đăng vào 24/12/2021 lúc 10:10

Chiều 23/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại trung ương. Chủ trì điểm cầu Khánh Hòa có ông Lê Hữu Thọ – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ảnh Nguyên Kông 

Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 16 ngày 14/2/2021 của Bộ Chính trị khóa XI về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 (gọi tắt là Kết luận 16), công tác thông tin đối ngoại đã phát triển vượt bậc và đạt được kết quả quan trọng. Nhiều chính sách, giải pháp cụ thể được xây dựng và triển khai hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng đất nước, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng phát triển đất nước của các tầng lớp nhân dân, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế. Việc triển khai Kết luận 16 đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao hình ảnh và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Tại hội nghị, trên cơ sở dự báo về tình hình quốc tế, khu vực và trong nước thời gian tới, các tham luận, ý kiến phân tích, đánh giá khó khăn, hạn chế; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 nhằm tạo chuyển biến mới mạnh mẽ hơn, tích cực hơn trong công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo.

Hoài Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158