Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Đã đăng vào 14/10/2020 lúc 14:40

Sáng 14/10, Bộ Nội vụ tổ chức triển khai Hội nghị trực tuyến tại 63 tỉnh, thành triển khai Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ảnh Ngọc Ánh

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều c4a Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung các quy định về đối tượng là công chức, chính sách trọng dụng vả đãi ngộ người có tài trong hoạt động công vụ, tuyển dụng, đánh giá, xếp loại và kỷ luật cán bộ, công chức. Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung những nội dung về đánh giá, thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật viên chức, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp sang mô hình doanh nghiệp và quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức. Cùng có hiệu lực từ ngày 1-7-2020, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương được sửa đổi, bổ sung ở các điều khoản liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, về phân cấp, phân quyền, ủy quyền, mô hỉnh tổ chức chính quyền địa phương, cơ cấu tổ chức HĐND, UBND cấp xã.

Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158