Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đã đăng vào 24/11/2021 lúc 10:59

Sáng 24/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư BCH TW Đảng. Tại điểm cầu Khánh Hòa có đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Ảnh Ngọc Ánh

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong 1 ngày, các đại biểu sẽ được nghe báo cáo tóm tắt về việc “Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi nới đất nước; các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; việc tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để nghe các báo cáo tham luận của các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thừa Thiên Huế, An Gianh, các tham luận của đại biểu trí thức, nhà khoa học và các Vụ, Cục, Tổng Cục về các vấn đề như: tìm hiểu động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự phát triển của đất nước hiện nay, hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, xây dựng môi trường văn hóa nhiệm vụ quan trọng để phát triển văn hóa con người Viêt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

Minh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158