Khánh Hòa học tập và làm theo Bác “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”

Đã đăng vào 07/02/2020 lúc 8:55

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản vô sản của Đảng ta, dân tộc ta trong sự nghiệp Cách mạng hôm nay. Năm 2020, thực hiện chuyên đề "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong toàn tỉnh. Trong mùa xuân mới, nhớ về Bác, làm theo lời Bác, toàn dân đoàn kết hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Liên Minh – Hữu Thiện – Tiến Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158