Khánh Hòa: hơn 24.000 hộ thoát nghèo từ vốn chính sách

Đã đăng vào 08/08/2019 lúc 9:43

Ngày 7/8, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội" trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đ/c Lê Thanh Quang, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương cùng đến dự. 

Ảnh Minh Đức

Theo báo cáo, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 năm 2014 của Ban Bí thư, đến nay, tổng nguồn lực tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh là 2.746 tỷ đồng. Trong đó, nguồn lực cân đối từ Trung ương gần 2.420 tỷ đồng, chiếm hơn 88%, nguồn lực từ địa phương hơn 328 tỷ đồng, chiếm gần 12%. Tổng dư nợ cho vay hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách là gần 2.720 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với trước khi có Chỉ thị 40. Hơn 118.000 hộ gia đình được thụ hưởng các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ và các chương trình đặc thù của tỉnh. Vốn chính sách đã giúp hơn 24.000 hộ vượt qua ngưỡng đói nghèo. Nợ quá hạn thấp, chỉ chiếm 0,35% trên tổng dư nợ. Tuy  nhiên, hoạt động tín dụng chính sách ở một số địa phương, hội đoàn thể chưa được quan tâm đúng mức, chưa giám sát chặt chẽ. Một số hộ vay còn trông chờ, ỷ lại, chưa có ý thức trả nợ. Vốn ngân sách cấp tỉnh, huyện chưa đáp ứng nhu cầu vay của các đối tượng chính sách, nhất là vốn giải quyết việc làm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Quang đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội hội cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong thực hiện Chỉ thị 40; xây dựng cơ chế chính sách và bố trí nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội. Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục tham mưu, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Đại diện Hội đồng Quản trị các cấp; chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ để bảo đảm chất lượng tín dụng. Các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin, tuyên truyền về hoạt động tín dụng chính sách.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội và UBND tỉnh Khánh Hòa khen thưởng vì có nhiều đóng góp trong thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội" trên địa bàn tỉnh. 

Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158