Khánh Hòa: Khó khăn trong triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực

Đã đăng vào 19/08/2018 lúc 11:03

Mặc dù đạt những kết quả nhất định nhưng Chương trình phát triển nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2016-2020 gặp một số khó khăn, hạn chế. Việc triển khai Chương trình ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm, lúng túng, kinh phí đào tạo ở một số ngành nghề còn thiếu.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa coi trọng đúng mức công tác phát triển nguồn nhân lực, nhất là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức không bảo đảm kế hoạch, thiếu tính khả thi, chưa đúng đối tượng và đúng quy hoạch…Đối với sản xuất kinh doanh, do nhiều đầu mối triển khai, nội dung đào tạo đa lĩnh vực, kinh phí thực hiện đa nguồn…, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc theo dõi của cơ quan chủ quản. Do đó, hiện tại, tỷ lệ đạt được so với mục tiêu của Chương trình còn thấp. Kinh phí đào tạo cao nên việc cân đối ngân sách thực hiện Chương trình gặp khó khăn. Đối với khối này, theo mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, trong tổng số lao động được qua đào tạo, khoảng 25-30% có trình độ cao đẳng và trung cấp, khoảng 45-50% lao động được dạy nghề ngắn hạn, phù hợp với nhu cầu nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành, lĩnh vực là thế mạnh của tỉnh.

Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158