Khánh Hoà phấn đấu cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 6%

Đã đăng vào 21/08/2017 lúc 10:15

Tính đến cuối năm 2016 toàn tỉnh còn 21.379 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,44%; giảm 2,24% so với đầu năm 2016. Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đến cuối năm nay, tỷ lệ nghèo sẽ giảm dưới 6%.

Giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân từ 1,5-2%/năm. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%. Để thực hiện được mục tiêu này, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, giải pháp để thực hiện trong những năm tới. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo, tạo điều kiện để các hộ nghèo tiếp cận chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước; hoàn thiện Đề án các chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020; gắn công tác giảm nghèo với chương trình xây dựng nông thôn mới; huy động mọi nguồn lực tập trung cho giảm nghèo.

Qua quá trình thực tế cho thấy, tại các huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ở mức rất cao. Do đó, tỉnh đề xuất Trung ương xem xét, đưa 2 huyện này vào danh mục địa bàn hưởng chính sách của chương trình 30a; có chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; bổ sung cơ chế không thu trước tiền viện phí với người nghèo sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế người nghèo…

Minh Tuệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158