Khánh Hòa: Tăng cường giải pháp chống tái nghèo

Đã đăng vào 07/03/2019 lúc 15:27

Năm 2018, toàn tỉnh Khánh Hòa giảm được 4.107 hộ nghèo. Để công tác giảm nghèo thực sự bền vững, hiện nay, các cấp, ngành, địa phương đưa ra nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng tái nghèo. 

Đầu năm 2018 có 226 hộ tái nghèo, phần lớn tập trung ở các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để giúp những hộ này, các ngành, địa phương đã có nhiều chính sách giúp hỗ trợ khắc phục thiệt hại. Qua khảo sát, hiện nay, số hộ tái nghèo đang dần khôi phục lại kinh tế, tuy nhiên tỷ lệ tái nghèo vẫn còn cao. Do vậy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ tái nghèo. Theo đó, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là hộ nghèo; thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, các chương trình, dự án về giảm nghèo.

Bên cạnh đó, hướng dẫn cách làm ăn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, mô hình sản xuất chuyên canh tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa để người nghèo dễ tiếp cận và tham gia; tăng cường công tác vận động xã hội, huy động nguồn lực trong cộng đồng đóng góp xây dựng “Quỹ vì người nghèo” để hỗ trợ cho người nghèo, góp phần hạn chế và ngăn chặn nguy cơ tái nghèo trên địa bàn tỉnh…

TH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158