Khánh Hòa: Tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2018

Đã đăng vào 05/11/2018 lúc 15:31

Trong ngày 31/10/2018, tại khách sạn Luxury Nha Trang, Sở Nội vụ Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính theo Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh (Quy chế 2876).

Đ/c Nguyễn Trọng Thái – Phó giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tham mưu công tác CCHC của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, cơ quan ngành dọc cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và các thành viên Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá kết quả CCHC của huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Nguyễn Trọng Thái, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Lãnh đạo phòng CCHC – Sở Nội vụ giới thiệu quá trình xây dựng, hoàn thiện Quy chế 2876; giới thiệu những điểm mới của Quy chế so với Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 06/6/2017. Đồng thời nghe các báo cáo viên thuộc các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ và Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn cách tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần trên các lĩnh vực CCHC: chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông;  cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC; tài chính công; hiện đại hóa hành chính theo các Phụ lục được ban hành kèm theo Quy chế. Các CBCCVC cũng được tập huấn việc sử dụng Phần mềm quản lý chấm điểm – Bộ chỉ số CCHC các cấp tỉnh Khánh Hòa phục vụ việc tự đánh giá, chấm điểm của các sở, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Hội nghị đã trao đổi cụ thể các nội dung liên quan, kịp thời giải đáp các ý kiến, thắc mắc của đại biểu tham dự.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Thái – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ủy viên Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng CCHC tỉnh đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương nghiên cứu kỹ nội dung Quy chế 2876 và các phụ lục kèm theo để áp dụng, vận dụng phù hợp vào thực tiễn công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; chuẩn bị tốt hồ sơ đề nghị thẩm định và nắm vững thao tác xử lý trên Phần mềm quản lý chấm điểm. Năm 2018 là năm đầu tiên các đơn vị cấp xã thực hiện việc nộp hồ sơ tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC cho UBND cấp huyện trên Phần mềm; vì vậy UBND cấp huyện phải quan tâm, tập huấn, hướng dẫn cấp xã triển khai sử dụng Phần mềm đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, yêu cầu các thành viên Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng CCHC tỉnh căn cứ nhiệm vụ được phân công chấm điểm, rà soát hoàn thiện các bảng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương cách thức tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí cho phù hợp với các quy định và tình hình mới./.

(Nguồn: Sở Nội vụ Khánh Hòa)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158