Kiểm tra công tác cải cách hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa

Đã đăng vào 13/06/2018 lúc 10:07

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018, ngày 12/6, đoàn Kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh, do ông Ngô Truyện – Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa.

Ảnh Xuân Thành

Trong năm 2017 – 2018, với các giải pháp trong chỉ đạo, quản lý công tác cải cách hành chính, kiện toàn, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Sở Giáo dục và đào tạo đã có tiến bộ rõ rệt trong cải cải hành chính.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo: đầy đủ, chi tiết, minh chứng rõ ràng. Điều này đã thể hiện cải cách hành chính là 1 nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Về công tác cán bộ: Sở Giáo dục và đào tạo đã thực hiện bài bản, đúng qui trình (về tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và qui hoạch cán bộ).

Đoàn kiểm tra cũng lưu ý: Sở cần tổ chức cuộc họp đánh giá công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm. Từ đó, giao trách nhiệm cụ thể đối với các đơn vị; cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở,  đánh giá cán bộ qua kết quả công tác, gắn với cải cách hành chính…   

Liên Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158