Ngày làm việc đầu tiên Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10

Đã đăng vào 05/12/2017 lúc 10:46

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 (Khóa XVII) đã khai mạc vào sáng 4/12 tại Nha Trang. Trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là những thiệt hại nặng nề do bão số 12 gây ra, hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng  như: Chương trình kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI; Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2018;  Thảo luận và thông qua các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); cùng  một số nội dung khác.

Ảnh Đình Thông

Đ/c Lê Thanh Quang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã  khai mạc hội nghị. Đ/c đã đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 của tỉnh; đồng thời, định hướng nội dung thảo luận và thông qua các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết lần 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Hội nghị đã thảo luận và thông qua Chương trình kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI; báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2018. Cơn bão số 12 vào đầu tháng 11/2017 đã gây thiệt hại rất nặng đối với tỉnh Khánh Hòa, dẫn đến một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2017 không đạt được kế hoạch đề ra. Đó là: giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng; chỉ số sản xuất công nghiệp; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản, mức độ giảm hộ nghèo, thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ..Việc đánh giá đúng thiệt hại của cơn bão số 12 – cơn bão đã gây hậu quả rất nặng nề đối với tỉnh Khánh Hòa; từ đó có những giải pháp cần thiết để sớm khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tái sản xuất, ổn định cuộc sống được đặt ra. 

Hội nghị đã thảo luận và thông qua báo cáo tình hình  thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2017; kế hoạch đầu tư phát triển sử dụng vốn Nhà nước năm 2018; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 2017; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm ( 2018 – 2020).

Buổi chiều, Hội nghị  tiếp tục thảo luận và thông qua các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII), bao gồm: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cảu các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “ Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “Về công tác dân số trong tình hình mới”. Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 sẽ tiếp tục làm việc trong ngày 5/12. 

Liên Minh – Đình Thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158