Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ chỉ tiêu năng suất

Đã đăng vào 15/01/2020 lúc 21:18

Hội đồng khoa học, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh sáng nay đã tiến hành nghiệm thu đề tài: Chỉ tiêu năng suất giai đoạn 2010-2015, các giải pháp nâng cao chỉ tiêu năng suất đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Khánh Hòa. Đề tài do PGS.TS Trần Kim Chung, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW thực hiện.

Ảnh Xuân Thành

Đề tài nhằm mục tiêu nghiên cứu tính toán các chỉ tiêu năng suất giai đoạn 2010-2015, phân tích thực trạng và đề xuất các chỉ tiêu, giải pháp nâng cao năng suất của tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, định hướng 2030, qua đó đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng. Theo đề tài, tốc độ tăng năng suất của tỉnh đã có sự cải thiện đáng kể trong những năm gần đây, đạt và vượt mục tiêu đề ra của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện tốc độ tăng năng suất nếu có những giải pháp chính sách phù hợp. Đề tài cũng xác định mục tiêu tăng năng suất lao động của tỉnh đến năm 2025 ở mức 6,2- 6,5%, mức tăng TFP (tức là năng suất các nhân tố tổng hợp) từ 2,2-2,7%, GRDP tăng 7-7,5%. Để đạt được các mục tiêu này, nhóm nghiên cứu đề xuất 5 nhóm giải pháp như: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học, đẩy mạnh hợp tác mở rộng thị trường… Bằng sự kết hợp nhiều phương pháp, phân tích định tính, định lượng và lấy ý kiến chuyên gia, đề tài đã đạt được mục tiêu đề ra.

Tuyết Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158