Nghiệm thu đề tài ứng dụng khoa học và công nghệ của doanh nghiệp vào nông nghiệp

Đã đăng vào 18/12/2019 lúc 17:12

Sáng 18/12, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh nghiệm thu đề tài “Đầu tư và ứng dụng KH-CN của doanh nghiệp vào nông nghiệp ở khu vực nông thôn, miền núi tại Khánh Hòa”. Đề tài do Thạc sĩ Lê Thị Xuân Quỳnh – Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và các cộng sự thực hiện từ tháng 8/2017 đến 8/2019.

Ảnh Hồng Thái

Đề tài đã phân tích được thực trạng, đánh giá hiệu quả, các thuận lợi, tồn tại, khó khăn bất cập của đầu tư và ứng dụng KH-CN của doanh nghiệp vào nông nghiệp ở các khu vực nông thôn, miền núi của Khánh Hòa giai đoạn 2011- 2016. Từ đó, đề tài đã đưa ra được các định hướng, tầm nhìn và một số giải pháp, cơ chế, chính sách thu hút khuyến khích đầu tư và ứng dụng KH-CN của doanh nghiệp vào nông nghiệp ở các khu vực nông thôn, miền núi tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn 2035 như: tỉnh cần quy hoạch khu, vùng sản xuất nông nghiệp tập trung gắn với với việc định vị thị trường tiêu thụ sản phẩm và phát triển thị trường KH-CN; xây dựng chợ công nghệ, chợ nông sản của tỉnh; tăng kinh phí hoạt động KH-CN gắn nhiệm vụ nghiên cứu với ứng dụng cho doanh nghiệp; có các chính sách khuyến khích đủ mạnh với thủ tục, quy trình đơn giản để doanh nghiệp có thể tiếp cận; các doanh nghiệp cần thay đổi tư duy, chủ động xác định chiến lược sản xuất kinh doanh; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, đảm bảo cạnh tranh công bằng cho doanh nghiệp./.

Tuyết Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158