Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017

Đã đăng vào 05/01/2018 lúc 15:30

Chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2017 còn thấp so với các sở ngành khác trong tỉnh. Đó là kết quả báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017 vừa được Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa tổ chức vào sáng nay.

Ảnh: Tiến Hóa

Năm 2017, công tác cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường đạt được một số kết quả nổi bật như: triển khai cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục đối với 44 thủ. Tham mưu với UBND tỉnh công bố 5 thủ tục hành chính về lĩnh vực biển, 59 thủ tục chuẩn hóa thẩm quyền giải quyết của Sở Tài Nguyên và Môi trường, 27 thủ tục hành chính về đất đai. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng quy trình theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính đạt kết quả cao, trong năm 2017 đã giải quyết trên 2.010 hồ sơ qua mạng Internet…

Tuy nhiên hoạt động cải cách hành chính năm 2017 vẫn còn nhiều hạn chế như xây dựng kế hoạch cải cách hành chính chưa xác định đầy đủ 7 lĩnh vực hoạt động của ngành; công tác ứng dụng công nghệ thông tin tuy đạt kết quả cao nhưng còn hạn chế ở tỷ lệ văn bản gửi đi được phát hành dưới dạng văn bản điện tử còn thấp… Chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của sở còn thấp, đứng vị trí 18/21 sở, ngành trong tỉnh.

Nguyễn Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158