Sôi nổi phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Đã đăng vào 17/06/2018 lúc 15:41

Theo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, từ năm 2013 đến nay, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã tiếp nhận và đưa vào ứng dụng hơn 8.400 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật do công nhân, người lao động sáng tạo ra.

Những đề tài, sáng kiến của các cá nhân, tập thể đã thể hiện được trí tuệ, sự sáng tạo, hăng say trong lao động sản xuất. Các công trình sáng tạo đã góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao sản xuất, ổn định và phát triển; làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp hơn 167 tỷ đồng.

Hiện các doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ nhằm thực hiện thành công các chương trình kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn từ nay tới 2020; tăng cường đầu tư, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển sản xuất và đời sống. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh đưa ra các chính sách để thu hút sự tham gia của các đơn vị hành chính, các ban Đảng, Mặt trận đoàn thể.

Như Quỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158