Thanh kiểm tra 124 doanh nghiệp

Đã đăng vào 16/12/2018 lúc 12:27

Trong năm 2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện 65 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 124 doanh nghiệp. Qua đó tham mưu UBND tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính 11 doanh nghiệp với số tiền hơn 600 triệu đồng.\

Đặc biệt, trong đó xử phạt vi phạm ở lĩnh vực người lao động nước ngoài hơn 420 triệu đồng. Các cuộc thanh tra, kiểm tra tập trung ở những nội dung như: thực hiện các chính sách về lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội; công tác phòng, chống mại dâm; công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; hoạt động giáo dục nghề nghiệp; quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài.

Qua thanh tra, kiểm tra, ngành chức năng đã yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng việc triển khai các quy định pháp luật về lao động. Bên cạnh đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã tiếp nhận 115 đơn thư khiếu nại, tố cáo về các vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động như chế độ tiền lương, chi trả bảo hiểm thất nghiệp…Trong đó, có 18 đơn không đủ điều kiện xử lý; số đơn còn lại Sở đã giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Diệu An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158