Tỉnh ủy giao ban các cơ quan tham mưu quý III

Đã đăng vào 09/10/2018 lúc 9:54

Tham mưu Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết; xây dựng, triển khai thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỉ luật…Đây là nhiệm vụ đặt ra tại hội nghị giao ban Tỉnh ủy với các cơ quan tham mưu được tổ chức vào chiều 8/10 do đồng chí Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Ảnh Xuân Thành

Trong quý III, các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy tập trung triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; tiếp tục tham mưu triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng; thực hiện bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức và phòng chuyên môn của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, các cơ quan tham mưu việc sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương trên các lĩnh vực; chuẩn bị tốt nội dung phục vụ hội nghị Tỉnh ủy…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân đề nghị từ nay đến cuối năm, các cơ quan tham mưu tập trung rà soát, thực hiện đổi mới, sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn; Ban Dân vận tổ chức sắp xếp các Hội đặc thù hoạt động hiệu quả; Trường Chính trị, Ủy ban Kiểm tra có kế hoạch tổ chức ngày lễ kỉ niệm truyền thống nghiêm túc, tiết kiệm.

Vân Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158