Tỉnh ủy giao ban các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, quý II năm 2018

Đã đăng vào 11/07/2018 lúc 10:27

Chiều qua (10/7), đ/c Lê Thanh Quang – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đ/c Nguyễn Đắc Tài –  Phó Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh chủ trì hội nghị giao ban quý II, phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2018, với các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy.

Ảnh: Hồng Thái

Qúy II năm 2018, các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tham mưu triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ đề ra, trong đó, tập trung tham mưu triển khai chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực. Quý III năm 2018, các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện; tham mưu Kế hoạch triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng  khóa XII “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”. Ghi nhận những kết quả hoạt động của các cơ quan tham mưu trong quý II, đ/c Lê Thanh Quang đã có chỉ đạo cụ thể đối với việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương, đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy các Ban đảng, thực sự “tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đồng chí lưu ý đến quá trình xây dựng và thực hiện Đề án để đưa văn phòng các ban về Văn phòng Tỉnh ủy, vào đầu năm 2019; việc sắp xếp các phòng ban; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Liên Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158