Tỉnh Ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Đã đăng vào 01/06/2016 lúc 15:04


Ảnh Đỗ Cho

Thực hiện Kế hoạch số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền,  triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, đ/c Hồ Văn Mừng – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo đã quán triệt những nội dung cần học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở nghiên cứu, học tập 3 chuyên đề: “Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng”; “Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng”; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và “Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 – 2020”, các cán bộ, phóng viên báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật trong toàn tỉnh triển khai, ứng dụng vào thực tiễn công tác, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 

 

Liên Minh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 210/GP-TTĐT cấp ngày 05 tháng 12 năm 2011

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0583.523158 - Fax: 0583.523158