Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Đã đăng vào 16/10/2020 lúc 15:37

Sáng 16/10, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Tại điểm cầu Khánh Hòa, đại diện Sở Tư pháp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham dự hội nghị.

Ảnh Thành Huế

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Bộ Tư pháp phổ biến những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung 68 điều của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật. Năm 2015, nhằm tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung và làm rõ quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung một số hình thức văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, cấp xã; trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; quy định hợp lý, cụ thể hơn về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương…Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021.

Minh Khiêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158