Tuổi trẻ Đoàn Khối đẩy mạnh cải cách hành chính

Đã đăng vào 19/08/2019 lúc 14:23

Cải cách hành chính là một trong những nội dung trọng tâm, là giải pháp mang tính đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Hiểu rõ vai trò quan trọng đó, trong thời gian qua, tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa đã đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính thông qua các phong trào, hoạt động cụ thể, thiết thực, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu phấn đấu. Nhờ đó, hoạt động đã góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong toàn khối.

Nguyễn Hiền- Xuân Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158