UBND tỉnh thống nhất một số nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VI

Đã đăng vào 08/11/2018 lúc 10:26

Chiều qua (7/11), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đắc Tài và Đào Công Thiên đồng chủ trì cuộc họp thông qua các nội dung trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VI.

Ảnh: Minh Đức

Các đại biểu đã thảo luận và thống nhất trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết về: phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp y tế, văn hóa, thể thao, sự nghiệp khác và tổ chức hội năm 2016, 2017, 2018; phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017, 2017-2018; quyết định biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính của tỉnh Khánh Hòa năm 2019; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2009 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ, chính sách đối với cán bộ được luân chuyển, cán bộ được điều động để thực hiện công tác luân chuyển, cán bộ tăng cường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa…

Ngoài ra, các thành viên UBND tỉnh cũng đã thống nhất trình HĐND tỉnh danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Minh Khiêm 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158