Ủy Ban Dân tộc kiểm tra hiệu quả Dự án Nâng cao nhận thức và năng lực bảo vệ môi trường cho cộng đồng vùng dân tộc thiểu số

Đã đăng vào 04/06/2020 lúc 8:32

Chiều 3/6, ông Trần Văn Đoài – Phó vụ trưởng Vụ tổng hợp – Ủy Ban Dân tộc đã có buổi làm việc tại xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh về kết quả thực hiện Dự án nâng cao nhận thức và năng lực Bảo vệ môi trường cho Cộng đồng vùng Dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020. 

Ảnh Thành Huế

Dự án Nâng cao nhận thức và năng lực bảo vệ môi trường cho cộng đồng vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020 do Học viên Dân tộc thực hiện. Dự án thực hiện tại một số tỉnh ở các vùng dân tộc thiểu số trên toàn quốc. Dự án gồm nhiều hợp phần như: truyền thông bảo vệ môi trường và thành lập tổ truyền thông BVMT; Hướng dẫn và hỗ trợ phân loại rác sinh hoạt tại nhà; Hướng dẫn, hỗ trợ nước hợp vệ sinh. Tại Khánh Hòa, Dự án được triển khai tại xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh. Theo đó dự án đã tổ chức truyền thông, tập huấn các nội dung của dự án. Hỗ trợ 30 thùng rác và 2 xe đẩy rác; hỗ trợ gần 8000m dây ống nhựa dẫn nước cho 260 hộ dân tại xã Khánh Bình từ bể nước tập trung về các hộ dân.

Đoàn kiểm tra đánh giá việc thực hiện Dự án tại địa phương nghiêm túc, có hiệu quả. Hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá lại hiệu quả của dự án, từ đó có hướng nhân rộng dự án thời gian tới. Những kết quả đạt được của dự án năm 2019 có ý nghĩa và đóng góp thiết thực trong công tác Bảo vệ môi trường ở các địa phương. 

     Nguyễn Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158