Chỉ số hài lòng của ngành Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa năm 2018 là 79,06%, tăng hơn năm 2017

Đã đăng vào 18/03/2019 lúc 10:00

Qua khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018, kết quả: chỉ số trung bình của ngành đạt 79,06% (xếp loại Khá), đạt mục tiêu đề ra theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh là 78%. 

Điểm trung bình năm 2018 của ngành Giáo dục Khánh Hòa là 3,95; chỉ số hài lòng:79,06%, tăng so với năm trước. Chỉ số này được tính trên các tiêu chí: tiếp cận dịch vụ; cơ sở vật chất, trang thiết bị; môi trường giáo dục; hoạt động giáo dục; kết quả giáo dục và tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi. Trong đó, được đánh giá cao là: Kết quả giáo dục; chỉ số hài lòng; Môi trường giáo dục, chỉ số hài lòng là hơn 80%. Thấp nhất là Tiếp cận dịch vụ (Tiêu chí phản ánh việc thông tin, giới thiệu, giải đáp cho người dân các cơ chế, chính sách), chỉ đạt 3,81 điểm và chỉ số hài lòng là: 76,23%. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt 3,86 điểm và chỉ số hài lòng là: 77,21%; Tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi: 3,96 điểm và chỉ số hài lòng là 79,38%.

Để nâng cao chỉ số hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với ngành giáo dục, ngành phải tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, tạo môi trường tiếp cận các dịch vụ giáo dục thuận tiện nhất, minh bạch và bình đẳng. Bên cạnh đó, chú trọng việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi của người dân.

Liên Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158