Giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Đã đăng vào 14/02/2019 lúc 15:22

Tiếp tục chương trình với những thông tin khác! Bám sát Đề án “ Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025”, giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông mới được đưa vào một số môn học như: công nghệ, tin học, giáo dục công dân, nghệ thuật và trong các hoạt động trải nghiệm. 

Nội dung giáo dục hướng nghiệp trong môn công nghệ được triển khai chủ yếu ở cuối cấp trung học cơ sở. Môn Tin học dành 6 đến 10% cho hướng nghiệp, tích hợp giáo dục hướng nghiệp qua giới thiệu với học sinh các ngành nghề liên quan, thực hiện các dự án học tập, tạo sản phẩm số. Trong môn giáo dục công dân: học sinh xác định mục tiêu cá nhân, hiểu dược các quyền và nghĩa vụ cơ bản. Ở bậc Trung học phổ thông, qua môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, học sinh có ý tưởng và xác định được hướng phát triển của bản thân. Môn nghệ thuật ( âm nhạc và mỹ thuật) cũng gớp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh có năng khiếu và nguyện vọng làm việc ở những lĩnh vực liên quan.

Chương trình mới đã đưa hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trở thành một hoạt động bắt buộc, bao gồm: tìm hiểu nghề nghiệp; rèn luyện năng lực, phẩm chất với định hướng nghề nghiệp; lựa chọn hướng nghề nghiệp và lập kế hoạch học tập theo định hướng nghề nghiệp. Năm học 2018 – 2019, các nhà trường phổ thông ở Khánh Hòa đã triển khai mô hình giáo dục gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phương, lý thuyết gắn với thực hành và thực tiễn, đảm bảo giáo duc phục cho cho hướng nghiệp đạt hiệu quả.

Liên Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158