Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Đã đăng vào 07/02/2020 lúc 8:50

Thông tư 01/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo về “Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông”, sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2020. Theo đó, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông do người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thành lập. Thông tư cũng nêu rõ quy trình lựa chọn sách giáo khoa.

Năm học 2020 – 2021, học sinh lớp 1 sẽ học theo sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông mới. Với 5 bộ sách, 32 quyển cho các môn học, việc chọn bộ sách giáo khoa, đầu sách giáo khoa cho môn học sẽ do Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa thực hiện. Hội đồng bao gồm: người đứng đầu, cấp phó, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, Ban đại diện cha mẹ học sinh sở giáo dục phổ thông.

Quy trình lựa chọn sách giáo khoa được thực hiện từ tổ chuyên môn nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách. Giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu sách giáo khoa. Tổ chuyên môn báo cáo Hội đồng danh mục sách giáo khoa được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn. Hội đồng thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất. Hội đồng bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa. Sách giáo khoa được lựa chọn phải được trên 1/2 số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý.

Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Sở Giáo dục và đào tạo sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Liên Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158