Môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Đã đăng vào 30/12/2018 lúc 11:03

Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, môn Lịch sử là một trong số những chương trình môn có nhiều thay đổi. Lịch sử và Địa lý sẽ gộp thành 1 môn. Điểm mới trong cách tiếp cận xây dựng Chương trình là sự chuyển đổi từ mục tiêu tiếp cận kiến thức sang mục tiêu phát triển năng lực của học sinh.

Tiết học thực tế môn lịch sử – Ảnh Hữu Thiện

Chương trình bảo đảm liên thông với chương trình môn Lịch sử và Địa lý từ cấp tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông; thống nhất, kết nối chặt chẽ giữa các lớp học, cấp học và các môn học, hoạt động giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông. Chương trình có tính mở, cho phép thực hiện mềm dẻo, linh hoạt tuỳ theo điều kiện của địa phương, đối tượng học sinh.

Theo bộ Giáo dục và Đào tạo, những môn học gộp như Lịch sử và Địa lý sẽ giúp học sinh tập trung, định hướng tốt hơn cho việc chọn ngành, chọn nghề sau này. Để đón đầu chương trình giáo dục phổ thông mới, trong 2 năm học gần đây, Ngành Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học,  đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, phát huy tính tích cực của học sinh, qua các môn học và hoạt động giáo dục của nhà trường, trong đó có các môn như: Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn…gắn với những chuyên đề về văn hóa, lịch sử địa phương.        

Liên Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158