Sở Giáo dục & Đào tạo Khánh Hòa hướng dẫn thực hiện chương trình tiểu học hiện hành

Đã đăng vào 30/10/2017 lúc 9:33

Nhằm tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, mới đây, Sở Giáo dục & Đào tạo Khánh Hòa đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc có liên quan xây dựng kế hoạch giáo dục, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá và tăng cường công tác quản lý hoạt động dạy học ở bậc tiểu học.

Theo đó, tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa hiện hành, tinh giản những nội dung vượt quá mức độ yêu cầu, điều chỉnh tránh nội dung trùng lặp; cập nhật những thông tin mới phù hợp. Hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Việc xây dựng kế hoạch bài học theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh; chú trọng rèn luyện phương pháp tự học của học sinh, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới, dành nhiều thời gian cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận…

Các Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện xem xét, góp ý kế hoạch giáo dục của nhà trường để thống nhất trong quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích giáo viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện; có hình thức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp làm sai các quy định về việc thực hiện chương trình và dạy thêm, học thêm.

Liên Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158