Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa: Đảm bảo an toàn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non

Đã đăng vào 10/12/2017 lúc 16:32

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa có công văn gửi cho các phòng Giáo dục và đào tạo yêu cầu triển khai một số công việc nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa yêu cầu các phòng giáo dục quán triệt 100% cán bộ quản lý, chủ cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên, nhân viên về quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm. Đặc biệt, nghiêm cấm hành vi xâm phạm thân thể, nhân phẩm, danh dự của trẻ dưới mọi hình thức. Hiệu trưởng, chủ các cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý Nhà nước và cha mẹ trẻ trong việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, trong thời gian trẻ được gửi tại cơ sở giáo dục mầm non. Bên cạnh đó, có biện pháp quản lý trẻ chặt chẽ. Đồng thời, phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tăng cường thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm quy định về đảm bảo an toàn cho trẻ; thực hiện tốt công tác bán trú theo đúng quy chế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm …

Liên Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158