UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch tổ chức xét thăng hạng nghề nghiệp cho giáo viên THPT

Đã đăng vào 10/05/2020 lúc 14:55

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch về việc “Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên trung học phổ thông hạng III lên giáo viên trung học phổ thông hạng II trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Theo đó, đối tượng xét thăng hạng là: cán bộ quản lý, giáo viên đã được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III, hiện đang làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, có khả năng đảm nhiệm hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II,  đã được Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ quy định.

Mục đích của việc xét thăng hạng là nhằm đánh giá, lựa chọn giáo viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng cao hơn chức danh hiện giữ. Đồng thời động viên, khuyến khích đội ngũ giáo viên tự giác học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện nguyên tắc: việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên phải bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật. Hồ sơ xét thăng hạng gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo đến hết ngày 12/6/2020.

Liên Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158