Bộ Tài chính muốn nâng trần chi phí lãi vay lên 30%

Đã đăng vào 02/01/2020 lúc 9:27

Sau phản ánh về những vướng mắc, khó khăn từ phía doanh nghiệp, cũng như sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8, Nghị định 20 năm 2017 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp  có giao dịch liên kết.

Cụ thể, dự thảo nghị định hướng dẫn, tổng chi phí lãi vay thuần phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay thuần, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế.

Dự thảo nghị định cũng hướng dẫn cụ thể về doanh thu lãi tiền gửi, tiền cho vay và các khoản có tính chất tương tự được xác định theo pháp luật về kế toán và thuế. Chi phí lãi vay bao gồm chi phí lãi vay và các khoản có tính chất tương tự lãi vay, bao gồm cả chi trả tiền vay được tính vào giá trị đầu tư theo quy định của pháp luật về kế toán và thuế. Nghị định này sẽ được trình Chính phủ ngay trong tháng 12 để áp dụng cho kỳ quyết toán thuế năm 2019./.

T.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158