Chấn chỉnh việc thực hiện các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Đã đăng vào 29/07/2018 lúc 17:36

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, rà soát các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi huy động vốn trái phép, mua bán bất động sản khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị này phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong trường hợp để xảy ra các sai phạm đối với các dự án theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao đối với các dự án trên địa bàn mình quản lý (đặc biệt đối với các sai phạm đã diễn ra trong thời gian dài, đã được kiểm tra, xử lý nhiều lần hoặc dư luận, báo chí phản ảnh…). UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng đôn đốc, giám sát và xử lý các sai phạm về tiến độ của các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị đã được giao chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, giao đất, cho thuê đất. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì tổng hợp, lập và thường xuyên cập nhật danh mục tất cả các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị đã được giao chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh,… để phục vụ công tác theo dõi, quản lý chung; định kỳ 3 tháng/1 lần (bắt đầu từ ngày 1/9/2018) phải cập nhật, báo cáo UBND tỉnh và gửi các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp kiểm tra, giám sát.

Tùng Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158