Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Đã đăng vào 28/11/2020 lúc 16:24

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong tháng 10, toàn tỉnh đã giải ngân gần 279 tỷ đồng vốn đầu tư công. Trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương giải ngân hơn 78 tỷ đồng; vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương đã giải ngân hơn 200 tỷ đồng.

Đến hết tháng 10, giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 3.110 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương giải ngân hơn 837 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương giải ngân hơn 2.273 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh đạt 44,62% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 62,92% theo kế hoạch địa phương. Từ thực tế nêu trên và cam kết giải ngân của các chủ đầu tư, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh cho phép điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020. Nguyên tắc điều chỉnh chủ yếu tập trung vào Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình 135, Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. Các dự án bị vướng thủ tục đầu tư, dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao và từ nguồn dự phòng chưa phân bổ cũng sẽ giảm kế hoạch vốn. Nguồn vốn bị giảm được xem xét bổ sung cho các dự án nằm trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; các dự án phát sinh mới đề nghị bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

TH
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158